Energiemanagement

FLUXA zorgt altijd voor een installatie met laadinfrastructuur waarmee ‘slim’ kan geladen worden. Hiervoor maken wij gebruik van een energiecontroller.

Wat is de precieze functie van zo’n energiecontroller?

  • Eerst en vooral kan u hiermee het maximale vermogen instellen van uw aansluiting.
  • Deze controller zal voortdurend het verbruik van uw gebouw monitoren zodat het beschikbaar vermogen gebruikt kan worden door de laadtoestellen (load balancing).
  • Vervolgens zal deze controller het beschikbare vermogen verdelen over de laadpunten zodat alle voertuigen optimaal opgeladen worden.
  • Ook kan u prioriteiten instellen met betrekking tot de elektrische voertuigen. Dat betekent dat de voertuigen worden opgeladen met het beschikbare gedeelte dat overblijft na het verbruik in het gebouw. Uw gebouw komt dus nooit zonder spanning te zitten en de automaat kan in principe nooit afslaan door het verbruik van de laadtoestellen.
Fluxa